1

Cách kê khai tính thuế khi doanh nghiệp thuê nhà của cá nhân - Mẫu hợp đồng thuê nhà

Thứ bảy, 26/06/2021 - 09:17 AM

Mẫu hợp đồng thuê nhà tại đây:

        Cá nhân cho thuê tài sản như cho thuê nhà, mặt bằng, cửa hàng, nhà xưởng, kho bãi, cho thuê phương tiện vận tải máy móc thiết bị không kèm người điều khiển; cho thuê tài sản khác không kèm dịch vụ... sẽ phải kê khai tính nộp thuế dựa vào doanh thu từ việc cho thuê tài sản như sau: 

Trường hợp 1: Mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống.

- Không phải nộp thuế môn bài

- Không phải nộp thuế GTGT và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Trường hợp 2: Mức doanh thu trên 100 triệu đồng/năm

- Thì phải kê khai và nộp đầy đủ 3 loại thuế

- Thuế môn bài, thuế GTGT và thuế thu nhập cá nhân

1. Cách tính thuế phải nộp của cá nhân cho thuê tài sản

a. Thuế môn bài 

- Được miễn phí thuế môn bài năm đầu tiên phát sinh hoạt động cho thuê tài sản

b. Thuế giá trị gia tăng

Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ thuế GTGT 5%

c. Thuế thu nhập cá nhân

Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x Tỷ lệ thuế TNCN 5%

- Lưu ý: Các loại kể trên nghĩa vụ thuộc về cá nhân có nhà hoặc tài sản cho thuê phải nộp. Nhưng thực tế Doanh nghiệp đi thuê hay cá nhân cho thuê là người kê khai và đi nộp thuế trên lại Phụ thuộc vào thỏa thuận trên hợp đồng.

* Các trường hợp thỏa thuận trên hợp đồng:

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A cho công ty Lê Việt thuê nhà từ tháng 1 - tháng 12/2021 giá 10.000.000 đồng/tháng

* Trường hợp 1: Giá thuê đã bao gồm thuế, bên chịu thuế: Chủ nhà

- Thuế môn bài: 300.000 đồng/năm

- Thuế GTGT: 10.000.000 đồng * 5% = 500.000 đồng/tháng

- Thuế TNCN: 10.000.000 đồng * 5% = 500.000 đồng/tháng

Cty Lê Việt thanh toán tiền thuê nhà năm 2021 là 120.000.000 đồng, tiền thuế trên Ông Nguyễn Văn A nộp

* Trường hợp 2: Giá thuê đã bao gồm thuế, nhưng Cty Lê Việt kê khai nộp thay cho Ông Nguyễn Văn A

- Thuế môn bài: 300.000 đồng/năm

- Thuế GTGT: 10.000.000 đồng * 5% = 500.000 đồng/tháng

- Thuế TNCN: 10.000.000 đồng * 5% = 500.000 đồng/tháng

Tổng cộng năm 2021 nộp thuế = 500.000 * 12 tháng + 500.000 * 12 tháng + 300.000 = 12.300.000 đồng

Cty Lê Việt thanh toán tiền thuê nhà năm 2021: 107.700.000 đồng, và nộp thuế 12.300.000 đồng thay cho Ông Nguyễn Văn A

* Trường hợp 3: Giá thuê chưa bao gồm thuế, Doanh nghiệp (bên đi thuê chịu)

Doanh thu chịu thuế trong trường hợp này = Doanh thu chưa bao gồm thuế / 0,9

- Thuế môn bài: 300.000 đồng/năm

- Thuế GTGT: (10.000.000/0.9) * 5% = 555.555 đồng/tháng

- Thuế TNCN: (10.000.000/0.9) * 5% = 555.555 đồng/tháng

Hồ sơ đưa vào chi phí bao gồm:

+ Hợp đồng thuê nhà

+ Chứng từ thanh toán tiền thuê nhà

+ Chứng từ nộp tiền thuế.

2. Hồ sơ khai thuế

a. Hồ sơ khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản của cá nhân gồm:

- Mẫu 01/TTS - Tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản (áp dụng đối với cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế và tổ chức khai thay cho cá nhân). Mẫu có tại cơ quan thuế

- Mẫu 01-2/BK-TTS - Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân cho thuê tài sản (áp dụng đối với tổ chức khai thay cho cá nhân cho thuê tài sản). Mẫu có tại cơ quan thuế

- Bản sao hợp đồng thuê tài sản, phụ lục hợp đồng (Nếu là lần khai thuế đầu tiên của hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng)

b. Nơi nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế

- Nơi nộp hồ sơ khai thuế: Chi cục thuế nơi có tài sản cho thuê

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế: 

* Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân khai thuế theo kỳ hạn thanh toán chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo

* Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân khai thuế một lần theo năm chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch

- Thời hạn nộp thuế: là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.


Tin cùng chuyên mục

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Lê Việt
Địa chỉ: Số 133 Đường Tô Ngọc Vân, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh.
Mã số thuế: 0317352794
Số Điện Thoại (Hotline): 0978 165 911
Email: cskh@ketoanleviet.com.vn

 

 © Copyright 2021 www.ketoanleviet.com.vn, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn
Back to top