1

Hướng dẫn các trường hợp quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Thứ hai, 28/06/2021 - 11:21 AM

Trường hợp nào ủy quyền cho đơn vị Quyết toán thuế TNCN trường hợp nào cá nhân phải tự đi quyết toán:

Trường hợp 01: Hai nơi đều là thu nhập vãng lai (không ký hợp đồng hoặc ký hợp đồng thời hạn < 3 tháng)

- Thu nhập nào > 2 triệu/tháng thì: Khấu trừ 10%

- Thu nhập dưới 2 triệu/tháng: không khấu trừ

*** Tự quyết toán tại nơi cư trú

+ Trường hợp 02: Hai nơi trong đó 01 nơi là thu nhập vãng lai dưới 10 triệu đồng/tháng đã khấu trừ và không có nhu cầu quyết toán phần thu nhập này, một nơi là thu nhập cố định, ký hợp đồng lao động >3 tháng

- Thu nhập vãng lai: khấu trừ 10%

- Thu nhập tại nơi ký HĐ: lũy tiến từng phần

*** Được ủy quyền quyết toán thuế

+ Trường hợp 03: Hai nơi trong đó 01 nơi là thu nhập vãng lai trên 10 triệu đồng/tháng đã khấu trừ và không có nhu cầu hoặc có nhu cầu quyết toán phần thu nhập này, một nơi là thu nhập cố định, ký hợp đồng lao động >3 tháng

- Thu nhập vãng lai: khấu trừ 10%

- Thu nhập tại nơi ký HĐ: lũy tiến từng phần

*** Tự quyết toán thuế tại nơi cư trú

+ Trường hợp  04: Hai nơi đều là ký hợp đồng lao động dài hạn >3 tháng và hiện đang làm việc ở cả hai nơi tới thời điểm quyết toán

- Cả hai nơi đều tính theo biểu thuế lũy tiến từng phần

*** Tự quyết toán thuế tại nơi trả thu nhập mà cá nhân này đăng ký giảm trừ cá nhân + người phụ thuộc

+ Trường hợp 05: Xuất hiện thu nhập ở hai nơi nhưng không phải đồng thời như các trường hợp nghỉ việc tại 1 doanh nghiệp A sau đó chuyển sang doanh nghiệp B làm việc ký hợp đồng dài hạn thì không được coi là thu nhập hai nơi.

- Cả hai nơi đều tính theo biểu thuế lũy tiến từng phần

*** Tự quyết toán thuế tại nơi cư trú

+ Trường hợp 06: Ký hợp đồng vãng lai nhiều lần trong năm với cùng 1 đơn vị trả thu nhập mà tổng thời gian ký hợp đồng từ 3 - dưới 12 tháng

Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân trường hợp cá nhân tự đi quyết toán:

1. Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

2. Thư xác nhận thu nhập của tổ chức trả thu nhập

Trong trường hợp đơn vị trả thu nhập trong kỳ không khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì chỉ có thư xác nhận thu nhập

Cá nhân nộp tờ khai qua trang web: thuedientu.gdt.gov.vn file xlm và in bản giấy ký nộp tại bộ phận 1 cửa


Tin cùng chuyên mục

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Lê Việt
Địa chỉ: 347/72 Lê Văn Thọ, Phường 9, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.
Mã số thuế: 0315719285
Số Điện Thoại (Hotline): 0978 165 911
Email: cskh@ketoanleviet.com.vn

 

 © Copyright 2021 www.ketoanleviet.com.vn, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn
Back to top