1

Thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu cho Doanh nghiệp 2021 - Mẫu hồ sơ

Thứ tư, 23/06/2021 - 04:02 PM

Mẫu hồ sơ đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu tại đây:

- Hồ sơ bao gồm: 

1. Báo cáo tình hình sử dụng lao động và Danh sách tham gia BHXH, BHYT, BHTN Mẫu D02-LT 

2. Phiếu giao nhận hồ sơ số 600

3. Mẫu TK3-TS Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

4. Mẫu TK1-TS Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

5. Hợp đồng lao động (trường hợp đóng truy thu)

6. Bảng lương (trường hợp đóng truy thu)

I. Mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2021

1. Mức tiền lương đóng BHXH tối thiểu năm 2021

2. Mức tiền lương đóng BHXH tối đa năm 2021

- Mức lương đóng BHXH, BHYT tối đa bằng 20 tháng lương cơ sở. Hiện nay, mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Vậy, mức lương tháng cao nhất để tính mức đóng BHXH, BHYT bắt buộc = 20 x 1,49 = 29,8 triệu đồng/tháng.

- Mức lương đóng BHTN tối đa bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng. Hiện nay, mức lương tối thiểu vùng tại Tp Hồ Chí Minh vùng 1 là 4,42 triệu đồng/tháng theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Vậy, mức lương tháng cao nhất để tính mức đóng BHTN bắt buộc = 20 x 4,42 = 88,4 triệu đồng/tháng.

II. Đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN 2021 bắt buộc:

- Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

- Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

- Từ ngày 01/01/2018 trở đi: Những người làm việc theo Hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng phải tham gia.

- Chi nhánh của doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn nào thì đóng BHXH tại địa bàn đó hoặc đóng tại Công ty mẹ.

III. Các khoản phụ cấp không phải đóng BHXH

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như:

- Tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến;

- Tiền ăn giữa ca;

- Các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ;

- Hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác.

=> Những khoản trên phải ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo khoản 11 Điều 4 của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP

III. Bảng tỷ lệ trích đóng các khoản bảo hiểm

* Mức đóng bảo hiểm = Tiền lương tháng làm căn cứ đóng BH x Tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm

- Ví dụ: Nhân viên Nguyễn Văn A, ký HĐLĐ thời hạn 36 tháng. Các khoản thỏa thuận trên hợp đồng lao động (Tính trên 1 tháng)

+ Lương chính: 6.000.000 đồng

+ Phụ cấp:

- Chức vụ: 2.000.000 đồng

- Trách nhiệm: 1.000.000 đồng

- Ăn: 850.000 đồng

- Điện thoại: 500.000 đồng

- Xăng xe: 400.000 đồng

- Nhà ở: 1.000.000 đồng

Các khoản ăn, điện thoại, xăng xe, nhà ở là các khoản phụ cấp không tính đóng BHXH

=> Mức đóng bảo hiểm của ông Nguyễn Văn A = Lương chính + Phụ cấp chức vụ = 6.000.000 + 2.000.000 = 8.000.000 đồng

- Doanh nghiệp đóng cho nhân viên Nguyễn Văn A = 8.000.000 x 21,5% = 1.720.000 đồng

- Trừ vào lương nhân viên Nguyễn Văn A = 8.000.000 x 10,5% = 840.000 đồng

- Số tiền BHXH, BHYT, BHTN hằng tháng phải nộp cho ông Nguyễn Văn A = 1.720.000 + 840.000 = 2.560.000 đồng

IV. Thời hạn đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN 

- Hằng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, chuyển vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc kho bạc nhà nước

Nội dung chuyển khoản: "Mã đơn vị" nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN tháng ...../2021

Trong đó: Mã đơn vị do cơ quan bảo hiểm xã hội cấp

- Cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng BHXH mà không đóng hoặc đóng không đầy đủ theo quy định sẽ bị xử lý: Phải đóng đủ số tiền chưa đóng và nộp số tiền lãi bằng hai lần mức lãi suất liên ngân hàng tính trên số tiền, thời gian chậm đóng, đồng thời phải hoàn trả toàn bộ chi phí cho người lao động trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng bảo hiểm y tế mà người lao động đã chi trả trong thời gian chưa có thẻ BHYT.

 


Tin cùng chuyên mục

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Lê Việt
Địa chỉ: Số 133 Đường Tô Ngọc Vân, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh.
Mã số thuế: 0317352794
Số Điện Thoại (Hotline): 0978 165 911
Email: cskh@ketoanleviet.com.vn

 

 © Copyright 2021 www.ketoanleviet.com.vn, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn
Back to top